Prepoznajte koja zgrada poštuje pravila energetske efikasnosti

Prepoznajte koja zgrada poštuje pravila energetske efikasnosti

Prepoznajte koja zgrada poštuje pravila energetske efikasnosti

Energetska efikasnost sve je češći pojam kada se radi o izgradnji novih stambenih objekata. Ona predstavlja, kao što sam naziv kaže, efikasnu upotrebu energije koja nam je dostupna. Tako se za grejanje, rasvetu i druge obaveze koristi manje energije, ali tako da se ne narušavaju uslovi življenja i rada. Ovaj pojam odnosi se i na samo naše ponašanje u cilju što boljeg iskorišćavanja energije, tako da imamo malo gubitaka.

Sa kojim se problemima Srbija suočava?

Naša zemlja troši od tri do pet puta više energije, nego članice Evropske unije, odnosno kao što se u ovoj zajendici trošilo šezdesetih godina. Mnogi objekti imaju veoma lošu izolaciju, koja dovodi do toga da se gubi i do 50 odsto energije. Ako bismo to preveli u novac, u pitanju je pola milijarde evra. Kada je reč o zagađenju okoline, emisija ugljen dioksida je dva puta veća od svetskog proseka. S obzirom na to da u Srbiji postoji zakonska regulativa iz ove oblasti, mnogi stanovi u Novom Sadu, Beogradu i drugim velikim gradovima građeni su tako da poštuju ove odredbe.

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada

Ovaj dokument propisuje enegretske zahteve koje moraju da ispune određene zgrade, posebno one nove, odnosno u izgradnji. Tako se u članu 5 navodi da je zgrada energetski efikasna ukoliko potrošnja energije, koja se odnosi na grejanje, hlađenje, pripremu tople vode, ventilaciju i osvetljenje, nije viša od utvrđene maksimalne vrednosti. To zavisi od mnogo faktora, među kojima su i orijentacija zgrade, oblik zgrade, korišćenje prirodnog osvetljenja i tako dalje. Navedeni su i načini kako se može izračunati toplotno svojstvo zgrade.

Šta su energetski pasoši?

Energetski pasoš je dokument koji je od 2012. godine obavezan za sve investitore. U njemu se navodi kolika je godišnja potrošnja toplotne energije za grejanje. Time prodaja nekretnina prelazi na viši nivo, jer uvidom u ovaj elaborat možete da se uverite u kvalitet neke stambene zgrade. Najveću pažnju trebalo bi obratiti na prvu, drugu i četvrtu stranu pasoša. Tu se možete informisati o generalijama, ali i o energetskom razredu. A označava najmanju, a G najveću potrošnju energije. Prema propisima, naše zgrade moraju da imaju najmanje C razred. Na drugoj strani saznaćete sve o izolaciji objekta, a na četvrtoj su mere za poboljšanje energetske efikasnosti. Ukoliko investitor nema energetski pasoš, ne može da dobije ni građevinsku ni upotrebu dozvolu, kao ni da legalizuje objekat.

Šta dobijamo energetskom efikasnošću?

Upotreba energetski efikasnih uređaja smanjiće cifre na našim računima, odnosno uštedećemo novac. Ujedno manje ćemo zagađivati okolinu i tako sačuvati nju, ali i prorodne resurse. S obzirom na to da se ne radi na uštedi energije, nego na njenom maksimalnom iskorišćavanju, naš život će svakako biti kvalitetniji.

 

/redirect.php?i=ODg=&u=aHR0cDovL3d3dy5zcm5lLnJz