O Gradjevinaru

gradevinci
/redirect.php?i=ODg=&u=aHR0cDovL3d3dy5zcm5lLnJz
Knez Miletina 43 Beogard
Beograd 11 000
Telefon: 011 334 98 13
Fax: 011 334 98 14
ideal.group@yahoo.com
http://idealkompani.com/

O nama

Firma „Ideal Kompani “ d.o.o. osnovana je 1997.godine u Banjoj Luci i od svog osnivanja bavila se trgovinom nafte i naftnim derivatima. U svom sastavu imala je četiri benzinske pumpne stanice ( auto put Banja Luka – Laktasi ). Danas "Ideal Kompani" posjeduje jednu benzinsku pumpu na tranzitnom putu B.Luka-Jajce.

Preduzeće „Ideal Kompani “ d.o.o. je proglašeno od strane Privredne komore RS za najuspješnije preduzeće u 2003. godini – sektor trgovine.

Danas se firma baviinvesticionom izgradnjom, tako da smo razvili projekat zaizgradnju poslovno - stambene zgradena uglu ulica Krajiških brigada i ulice Nedeljka Čabrinovića u Banjaluci (rok izgradnje juli 2011.). U toku su pripreme za izgradnju stambeno-poslovnog objekta uz zapadni tranzit i u centru grada TC Euro Park ( 60 000 m2 ), stambena zgrada u Beogradu ( Budimska 23, Dorćol ) sa 18 stambenih jedinica i jednom poslovnom.

Pored navedenog, bavimo se i:

  • -stvaranjem novih nekretnina za prodaju,
  • -kupovinom i prodajom nekretnina, za sopstveni račun,
  • -iznajmljivanjem nekretnina, za sopstveni račun,
  • -poslovnim i menadžment konsaltingom,
  • -posredovanjem u trgovini.