O Gradjevinaru

gradevinci
/redirect.php?i=ODg=&u=aHR0cDovL3d3dy5zcm5lLnJz
Antifašističke borbe 21/55
Beograd 11 000
Telefon: 011 783 83 15
Fax: 011 214 01 89
d.dragic@mb-ing.com
http://www.mb-ing.com/

O nama

     Građevinsko preduzeće MB INŽENJERING d.o.o. osnovano je 01.09.1992 godine a registrovano 09.09.1992 kod Privrednog suda u Beogradu.

      Od svog osnivanja do danas preduzeće se isključivo bavilo poslovima građevinarstva, izvođenja i investiranja u odlasti građevinskih objekata stambenog, poslovnog i industrijskog tipa.

     Od 2005 godine preduzeće se bavi INVESTICIONOM gradnjom stanova i poslovnih prostora namenjeni tržištu. Na tim projektima MB INŽENJERING  je radio kompletnu projektnu dokumentaciju, izgradnju, tehnički prijem objekta sa svom pratećom dokumentacijom  i konačnu uknjižbu objekta.

      U toku izvođenja radova preduzeće je imalo  svoje podizvođače na sledećim radovima: mašinske instalacije i oprema, instalacije vodovovoda i kanalizacije, fasadna stolarija. Sve ostale radove preduzeće izvodi svojom operativom i sa svojim zaposlenim kadrom

    Preduzeće u svom timu ima  sopstveni biro za projektovanje koji funkcioniše kao sastavni deo preduzeća koji je zadužen za izradu i praćenje Tehničke dokumentacije kroz sve faze.

    U svom timu preduzece ima zaposlene Inženjere sa projektanskim i izvođačkim licencama za građevinske poslove,  arhitektonske,  mašinske i elektro poslove.