/redirect.php?i=Mzc=&u=aHR0cDovL3d3dy5ub3JkbmV0aG9zdGluZy5jb20v
Kraljice Natalije 72/3
Beograd 11 000
Telefon: 011/4054-407
Reg.br. 26

atasenekretnine@gmail.com
http://atasenekretnine.rs/

O agenciji