/redirect.php?i=Mzc=&u=aHR0cDovL3d3dy5ub3JkbmV0aG9zdGluZy5jb20v
Bulevar oslobo?enja 68C/1
Novi Sad 21 000
Telefon: 021 6610 300; 062 8460056
Fax: +381 21 47 39 228
Reg.br. 529

imperialnek@gmail.com
http://www.imperialnekretnine.com

O agenciji

Agencija za promet nekretnina “Imperial nekretnine” osnovana je 2004. godine, i do sada je uspela da pre?e put od prose?ne agencije do jednog od lidera na trištu nekretnina u Novom Sadu.

Ostvarivanjem saradnje sa mnogim investitorima otvorili smo nove mogu?nosti za klijente koji ne mogu da kupe gotov stan. Za potrebe klijenata vršimo proveru nekretnina, a za pravljenje naših ugovara zaduena je jedna od najboljih advokatskih kancelarija u gradu. Tako?e vršimo i usluge oglašavanja i zamene vaših nekretnina, kao i rentiranje stanova koji su kupljeni kod nas.

Naši ciljevi su visoki, a uspešno poslovanje koje smo ostvarili do sada obavezuje nas da u budu?nosti budemo još bolji i efikasniji.

Tako?e ostvarili smo i poslovno tehni?ku saradnju sa nekim od najve?ih banaka na ovim prostorima, ?ime smo našim klijentima zna?ajno olakšali put za dobijanje kredita za kupovinu nekretnina, kako uknjienih tako i onih u izgradnji.

Klju?evi Vašeg stana su kod nas!